Mostrar opciones

NOTICIA

Durant les vacances no te la juguis i viatja sempre amb els teus drets.

A l'estiu, amb les vacances de pel mig, augmenta significativament el consum en sectors com el comerç, l'hostaleria, el transport o l'oci. Això ajuda a crear el caldo de cultiu idoni per als abusos a les persones consumidores i usuàries. Recents exemples com la fallida de l'operador turístic Low Cost Travel Group -que ha deixat a 20.000 turistes sense vacances a Balears- o els retards de Vueling així demostren.

Al mateix temps que el consum es dispara, les exigències de les persones usuàries també han d'elevar-se i, sobretot, no relaxar-se. L'usuari no ha de tenir por a 'torçar-se' les vacances per posar una reclamació, ja que la immensa majoria de les mateixes no costa més de 10 minuts. És important exercir i defensar els nostres drets. AICEC-ADICAE t'orienta sobre com defensar els teus drets durant les vacances.

Viatges amb avió

Amb el caos en l'operació sortida de juliol a l'aeroport del Prat encara en la memòria i amb els recents problemes de Vueling, les persones que van viatjar van afrontar un altre estiu agitat.

En primer lloc cal conèixer els principals problemes amb l'equipatge: retard, pèrdua o danys materials. En cas de retard la companyia aèria ha de cobrir les despeses de primera necessitat generats; si el 'retard' supera els 21 dies l'equipatge es considera perdut i la companyia aèria pot sol·licitar a la persona consumidora que detalli el contingut del mateix i aportar factures; i, si es fa malbé l'equipatge, moltes aerolnies fan un pagament ajustat al valor de la maleta o a fi del seu interior que hagi resultat danyat.

La persona ha de presentar una reclamació formal per escrit en un termini de 7 dies si és per danys en l'equipatge o de 21 si és per retard. En el cas de pèrdua no hi ha límit establert, però es recomana fer-la el més aviat possible una vegada transcorreguts els 21 dies o si l'aerolínia li ha confirmat que l'equipatge s'ha perdut.

En cas de retard o cancel·lació l'aerolínia haurà d'oferir menjar i refrescs suficients i dues trucades telefòniques si el vol es retarda com a mínim 2 hores, en vols de distàncies inferiors a 1.500 kms, o 3 hores en vols de major distància. A més els passatgers i les passatgeres tindran dret a una indemnització econòmica de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres de distància, de 400 per a distàncies superiors i de 600 si la distància és superior a 3.500 quilòmetres i, a més, el vol té com a origen o destinació un país fora de la Unió Europea.

En cas d'overbooking, es té dret a les compensacions pactades prèviament amb la companyia si se li denega l'embarcament amb el seu consentiment. Si no hi ha compensacions pactades per endavant, tindrà dret a les compensacions econòmiques anteriorment esmentades.

Si el retard superés les 5 hores el passatger o la passatgera tindrà dret al reemborsament total de les quantitats pagades o al fet que se li faciliti un transport alternatiu. Si l'hora prevista de sortida és, com a mínim, l'endemà de la sortida programada del vol, la companyia ha d'oferir gratis allotjament en un hotel i transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament final.

Un altre possible problema és que la companyia aèria acomodi a la persona en una plaça de classe inferior a aquella per la qual es va pagar el bitllet. En aquest cas la companyia ha de reemborsar un percentatge del preu del bitllet que oscil·la entre el 30 i el 75%, depenent de la longitud del trajecte.

Si vol reclamar, s'ha de fer per escrit, dirigint la seva reclamació a la companyia aèria. També es pot presentar una reclamació davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

MÉS DRETS EN VIATGES AMB AVIÓ

MÉS DRETS EN VIATGES AMB AVIÓ


Hotels, càmpings i apartaments

El 60% dels estiuejants es troben amb una casa llogada que no era l'esperada. Moltes vegades s'ofereixen prestacions com a microones, rentavaixelles, aire condicionat o ascensors que finalment no estan incloses en els allotjaments, les instal·lacions estan brutes, no s'inclouen serveis encara que s'hagin contractat... Els establiments hotelers estan regulats de forma diversa en cada Comunitat Autònoma. S'ha de tenir en compte que la publicitat del local és vinculant i d'obligat compliment.

Respecte als objectes de valor personals, l'allotjament serà responsable quan la persona faci constar les seves coses dipositades amb una declaració de valor signada per ambdues parts. Si no es fa així, el responsable és la persona contractant. A les tendes de campanya és aconsellable no deixar res de valor quan sortim del càmping, perquè encara que aquest té seguretat nocturna, estarà complint amb la seva tasca de vigilància i, si ens roben, no podrem reclamar a l'empresa.

Quant a la cancel·lació per part de l'usuari, si es fa en els 10 dies anteriors a l'arribada, la penalització varia entre el 25 i el 50% del preu total de l'estada, depenent dels dies contractats. El consumidor pot cancel·lar la reserva sense penalització si ho fa abans dels 10 dies següents a la data d'arribada, tret que acordés alguna cosa diferent amb l'empresari.

En el lloguer d'apartaments és important signar un contracte per escrit i conservar una còpia per si calgués fer una reclamació. Si l'usuària desisteix del contracte l'inquilí pot recuperar part dels diners que hagi pagat, depenent de l'antelació amb que s'anul·li la reserva. A més l'arrendador està obligat a mantenir la reserva durant un període de temps.

Les reclamacions es poden presentar en els Registres Oficials de la Comunitat Autònoma on estigui l'allotjament, en la Direcció general de Turisme de cada Comunitat o a la web d'aquesta. Per aconseguir rescabalaments econòmics, l'usuari haurà de dirigir-se a l'Arbitratge davant la Direcció general de Consum de la seva Comunitat Autònoma, encara que l'establiment reclamat decideix si s'adhereix o no a aquest sistema de resolució extrajudicial de conflictes. Si no és així, es pot acudir als tribunals de Justícia.

MÉS DRETS EN HOTELS, CÀMPINGS I APARTAMENTS

Viatges combinats

Aquest tipus de viatges combinen almenys transport i allotjament, i inclouen també els creuers. L'organitzador ha de donar a l'usuari un programa o fullet informatiu que contingui per escrit l'oferta, la qual cosa serà vinculant per formalitzar el contracte. Si hi hagués algun problema, l'usuari ha de conèixer que el termini de prescripció de les accions de reclamació serà de 2 anys.

Si abans de l'inici del viatge l'organitzador modifica parts bàsiques del contracte, ha de comunicar-ho a l'usuari. Llavors, aquest pot cancel·lar el viatge sense penalització o acceptar la modificació mentre es precisa la manera en què repercutirà en el preu. Si als 3 dies següents no es comunica una decisió a l'organitzador del viatge, s'entendrà que l'usuari opta per la resolució del contracte sense penalització.

Si el viatge es cancel·la l'organitzador haurà de reemborsar els imports pagats o realitzar un altre viatge combinat de qualitat igual o superior. Si el viatge que ofereix la companyia és de característiques inferiors, s'haurà de reemborsar la diferència de preu. A més l'usuari tindrà dret a exigir la devolució dels diners abonats.

Les reclamacions sobre agències de viatges es presentaran davant la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma corresponent. Si la mediació d'aquesta no soluciona el problema, el consumidor pot acudir a l'Arbitratge de Consum o a la Justícia ordinària.


MÉS INFORMACIÓ

VER ARCHIVO DE NOTICIAS

BENEFICIOS PARA SOCIOS

  • Pertenecer a una organización social reivindicativa
  • Defensa colectiva de consumidores y usuarios
  • Información en reclamaciones financieras y de consumo
  • Periódico "La Economía de los Consumidores"
  • Asistencia libre a Jornadas, Conferencias y Talleres
¡¡¡ASÓCIESE AHORA!!! FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

MI ADICAE: AREA DE SOCIOS

Solicite sus claves

RELACIONES INTERNACIONALES