Mostrar opciones

NOTICIA

Bankia i BMN retornaran les clàusules sòl íntegrament, mesura que ADICAE demana al Govern aplicar a la resta de bancs

Les dues entitats nacionalitzades, Bankia i BMN, assumeixen dues importants exigències d’ADICAE: enviaran una comunicació directa a totes les persones afectades per informar-les del procés extrajudicial i retornaran les quantitats íntegres més els interessos. L'associació sol·licita al Govern que estengui aquests avanços a la resta de bancs.

El dilluns 30 de gener tant Bankia com a Banc Mare Nostrum (BMN), dues entitats nacionalitzades i rescatades el principal amo de les quals és el FROB, han anunciat que retornaran íntegrament les clàusules sòl més els interessos legals dels diners, per a això enviaran prèviament una comunicació directa a totes les persones que hagin tingut o tinguin clàusula sòl per informar-les de l'obertura del procés extrajudicial. D'aquesta manera les dues entitats han assumit algunes de les principals exigències que ADICAE va formular durant l'elaboració del Reial Decret-llei, en concret l'enviament d'una comunicació a totes les persones afectades per aquest frau hipotecari per informar-les de l'obertura del procés extrajudicial.


ADICAE sol·licita al Govern e fet que estengui les mesures anunciades per Bankia i BMN a la resta d'entitats. Si bé el Reial Decret-llei que va aprovar el Consell de Ministres serà convalidat aquest dimarts 31 de gener al Congrés dels Diputats, el propi decret habilita al Govern a dictar disposicions de desenvolupament de la norma, que han de contemplar mecanismes com els establerts per Bankia i BMN.


La decisió de Bankia i BMN, encara que com a entitats participades majoritàriament per l'Estat tenen l'obligació de mostrar el camí de solució a la resta de bancs, posa en evidència a les entitats ‘empecinades’ a seguir cobrant la clàusula sòl cada mes i en no reconèixer la nul·litat de les seves clàusules i el rescabalament íntegre als hipotecats, obstaculitzant la devolució extrajudicial, com fan Sabadell, Popular, Liberbank, Ibercaja, etc., a les quals seguiran pressionant els Comitès de persones afectades d’ADICAE.


Goirigolzarri, que ha avançat que donarà un tractament diferent a alguns casos, té l'oportunitat d'aplicar d'una vegada una veritable solució extrajudicial de caràcter universal i no discriminatori, evitant així el repetir els errors del mal anomenat arbitratge de les preferents i la sortida a borsa, processos dels quals va excloure a centenars de milers d'afectats, tal com ha vingut advertint ADICAE.


Tot aquest procés, que començarà a funcionar el 3 de febrer, serà analitzat per l'Observatori de seguiment i control de la devolució de la clàusula sòl d’ADICAE, que examinarà la proposta dels bancs als clients de manera gratuïta per a tots els seus socis i totes les sòcies. Per això, abans d'acceptar qualsevol oferta, ADICAE recomana als seus socis i afectats en general consultar abans amb l'associació si la proposta que els traslladin els bancs és correcta.

VER ARCHIVO DE NOTICIAS

BENEFICIOS PARA SOCIOS

  • Pertenecer a una organización social reivindicativa
  • Defensa colectiva de consumidores y usuarios
  • Información en reclamaciones financieras y de consumo
  • Periódico "La Economía de los Consumidores"
  • Asistencia libre a Jornadas, Conferencias y Talleres
¡¡¡ASÓCIESE AHORA!!! FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

MI ADICAE: AREA DE SOCIOS

Solicite sus claves

RELACIONES INTERNACIONALES